Metody terapii

Neuromobilizacje

Układ nerwowy jest jednym nieprzerwanym organem, który zaczyna się w mózgu i poprzez rdzeń kręgowy oraz odchodzące od niego gałęzie grzbietowe i brzuszne kończy na drobnych gałązkach nerwowych w obrębie ręki czy stopy. Układ ten porusza się, rozciąga i ślizga podczas ruchów całego ciała, a główną rolą jego jest komunikacja drogami elektrochemicznymi właśnie w czasie ruchu.

Zmiany ograniczające prawidłowy ślizg nerwów w czasie ruchu dając różne dolegliwości, jak: mrowienia, drętwienia, zaburzenia czucia czy też bóle. Stosując różne testy napięciowe poszczególnych nerwów, można zdiagnozować na którym poziomie w przebiegu danego nerwu jest dysfunkcja i z jakiej struktury pochodzi - czy ze stawu, z mięśni czy powięzi. Po dobrze przeprowadzonym teście napięciowym stwierdzającym zaburzenie, wystarczy przeprowadzić odpowiednią terapię uszkodzonej dysfunkcji aby wszystkie wcześniej występujące dolegliwości minęły. Oddziaływując na trakty nerwowe działa się pośrednio na wszystkie tkanki ciała ludzkiego, dlatego neuromobilizacje są coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem leczenia wielu dolegliwości zarówno kręgosłupa jak i kończyn. Stosowanie neuromobilizacji nie wyklucza innych rodzajów terapii, czasami stanowi cenne ich uzupełnienie a niekiedy jedyną możliwość leczenia schorzeń, przy których bezpośrednie oddziaływanie (dotyk, ruch) sprawia ból lub jest niemożliwe.