Metody terapii

Masaż - fenomen dotyku

Masażem nazywamy zespół różnych zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny działają na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, stawy, a także w postaci zmian odruchowych na narządy wewnętrzne, nerwy, układ krążenia. Masaż przyspiesza przemianę materii zwiększa dopływ substancji odżywczych do mięśni, powoduje wzrost przepływu krwi, poprawia sprawność organizmu.

» więcej

Terapia manualna

Zajmuję się ręcznym badaniem i leczeniem czynnościowych zaburzeń narządu ruchu. Jej działanie ukierunkowane jest na stawy(np. zablokowania), mięśnie(miogelozy), więzadła(niewydolność). Terapią może być objęty jeden wybrany staw, mięsień, więzadło lub kilka stawów działających razem wraz z całymi grupami mięśniowymi.

» więcej

PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Jest to koncepcja, która posiada własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Metodę tą wykorzystuje się m.in. u pacjentów neurologicznych ( SM, udary, wylewy ) oraz u pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.

» więcej

Mobilizacje uciskowe

Jednym z objawów podrażnienia jest tworzenie się punktów maksymalnie bolesnych w tkance łącznej oraz mięśniach. W terapii wykorzystujemy uciski odpowiednich punktów spustowych( punktów maksymalnie bolesnych) w celu uwolnienia tkanek z napięcia.

PIR ( Poizometryczna Relaksacja Mięśni)

Jest jedną z technik medycyny manualnej polegająca na rozciąganiu mięśni, która opiera się na fizjologicznych mechanizmach jakie zachodzą w mięśniu podczas pracy. Stosując ją poprawiamy elastyczność i długość mięśniową oraz wpływamy na złagodzenie bólu. Wykorzystując tą technikę obniżamy nadmierne napięcie mięśniowe i rozluĽniamy daną strefę mięśniową.

» więcej

Thera-Band

Ćwiczenia przy wykorzystaniu sprzętu Thera-Band. W wielu dziedzinach medycyny sprzęt Thera-Band wykorzystywany jest z powodzeniem już od wielu lat. Znajduje on zastosowanie w rehabilitacji ortopedycznej (gdzie wykorzystywany jest do odbudowy funkcji mięśni i stawów), neurologicznej, medycynie sportowej, geriatrii, pediatrii oraz domowej opiece medycznej. Na sprzęt składają się taśmy treningowe o różnym oporze, piłki rehabilitacyjne, "berety" do ćwiczeń oraz wiele innych akcesorii.

» więcej

Drenaż limfatyczny

Drenaż limfatyczny jest jedną z metod leczenia fizykalnego. Zastosowanie odpowiednich rękoczynów pozwala na usprawnienie krążenia limfy przeciwdziałając powstawaniu chorób wywołanych jej zastojem, jak również likwidując obrzęki zastoinowe, zapalne, onkotyczne i chłonne.

» więcej

Kinesiotaping

Obejmuje techniki naklejania na skórę pacjenta specjalnych plastrów w sytuacji wystąpienia uszkodzenia struktur mięśniowych oraz więzadłowych. Plastry znajdują zastosowanie w przypadku przeciążeń aparatu ruchu jak również w działaniu profilaktycznym.

» więcej

Neuromobilizacje

Układ nerwowy jest jednym nieprzerwanym organem, który zaczyna się w mózgu i poprzez rdzeń kręgowy oraz odchodzące od niego gałęzie grzbietowe i brzuszne kończy na drobnych gałązkach nerwowych w obrębie ręki czy stopy. Układ ten porusza się, rozciąga i ślizga podczas ruchów całego ciała, a główną rolą jego jest komunikacja drogami elektrochemicznymi właśnie w czasie ruchu.

» więcej