Metody terapii

PIR ( Poizometryczna Relaksacja Mięśni)

Jest jedną z technik medycyny manualnej polegająca na rozciąganiu mięśni, która opiera się na fizjologicznych mechanizmach jakie zachodzą w mięśniu podczas pracy. Stosując ją poprawiamy elastyczność i długość mięśniową oraz wpływamy na złagodzenie bólu. Wykorzystując tą technikę obniżamy nadmierne napięcie mięśniowe i rozluĽniamy daną strefę mięśniową.

Sposób rozciągania mięśni, który opiera się na fizjologicznych mechanizmach jakie zachodzą w mięśniu podczas pracy. Każdy mięsień podczas rozciągania ma pewien odruch, który nazywa się odruchem na rozciąganie - jeżeli mięsień jest rozciągany to w ramach obrony odruchowo się napina, co jest zabezpieczeniem przed naderwaniem. Zjawisko obrony mięśniowej wygasa dopiero po ok. 30 sek. od rozpoczęcia rozciągania, co powoduje, że te pierwsze 30 sek. nie daje nam tak wiele jak dłuższe rozciąganie. Sposobem ominięcia odruchu na rozciągnięcie mięśni jest PIR , czyli Poizometryczna Relaksacja Mięśni. PIR działa na dwa sposoby: po pierwsze rozluĽnia mięsień rozciągany jeszcze przed jego rozciągnięciem i rozluĽnia też mięsień antagonistyczny w stosunku do niego- jest to tzw. zjawisko antagonistycznego hamowania.

PIR składa się jakby z 3 części:

  1. Izometryczne napięcie mięśnia, który chcemy rozciągnąć trwające ok. 10s.
  2. Zaraz po napięciu rozluĽniamy mięsień na ok 10s.
  3. Podczas rozluĽnienia rozciągamy mięsień delikatnie powiększając zakres ruchu, który mieliśmy do tej pory o to co powstało w trakcie rozluĽnienia. Czynności te można powtarzać kilkakrotnie za każdym razem zwiększając zakres ruchu.