Metody terapii

PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Jest to koncepcja, która posiada własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Metodę tą wykorzystuje się m.in. u pacjentów neurologicznych ( SM, udary, wylewy ) oraz u pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę. Metoda ta jest wykorzystywana również do terapii skolioz. Poprzez odpowiednio dobrane indywidualnie wzorce - pracy funkcjonalnej, mamy duże możliwości korekcji skrzywień.