Metody terapii

Terapia manualna

Zajmuję się ręcznym badaniem i leczeniem czynnościowych zaburzeń narządu ruchu. Jej działanie ukierunkowane jest na stawy(np. zablokowania), mięśnie(miogetozy), więzadła(niewydolność). Terapią może być objęty jeden wybrany staw, mięsień, więzadło lub kilka stawów działających razem wraz z całymi grupami mięśniowymi. Istotną częścią całej terapii jest właściwe postępowanie profilaktyczne, którego pacjent uczy się podczas zabiegu. Celem terapii jest przywrócenie ruchomości statów kręgosłupa i uwolnienie tkanek okołostatwowych z nadmiernego napięcia. Dzięki odpowiednim pozycją ułożeniowym pacjenta i technice osiąga się zamierzony efekt leczenia.